လွှတ်တော်နှင့်ဥပဒေပြုဆိုင်ရာဗဟုသုတမျှဝေဆွေးနွေးပွဲ

လွှတ်တော်နှင့်ဥပဒေပြုဆိုင်ရာဗဟုသုတမျှဝေဆွေးနွေးပွဲ

ဤဆွေးနွေးပွဲကို ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) အစည်းအဝေးခန်းမ၌  ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒေသဆိုင်ရာလွှတ်တော်များအားပေးကူညီရေးအဖွဲ့ Myanmar Center to Empower Regional Parliaments (MCERP) မှ ဥက္ကဌနှင့် အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာမှ ဆွေးနွေးဟောပြောခဲ့ပြီး အမေးအဖြေကဏ္ဍများ ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ တက်ရောက်လာသူ ဆရာ/ဆရာမ ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှ သိလိုသည်များကို မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် မိတ်ဆက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် မိတ်ဆက်

1 2

Seminar တက်ရောက်လာသူမျာ

Seminar တက်ရောက်လာသူများ

Seminar တက်ရောက်လာသူမျာ

Seminar တက်ရောက်လာသူများ

ဆွေးနွေးဟောပြောခြင်း

ဆွေးနွေးဟောပြောခြင်း

ဆွေးနွေးဟောပြောခြင်း

ဆွေးနွေးဟောပြောခြင်း

ဆွေးနွေးဟောပြောခြင်း

ဆွေးနွေးဟောပြောခြင်း

ဆွေးနွေးဟောပြောခြင်း

ဆွေးနွေးဟောပြောခြင်း

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

အမေးအဖြေကဏ္ဍ