(၁၁)ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင် – အစမ်းလေ့ကျင့်ပွဲ အခမ်းအနား

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)
(၁၁)ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်
အစမ်းလေ့ကျင့်ပွဲ အခမ်းအနား
၃၁.၁.၂၀၂၀
5
3
4 1 2
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 196 7