ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) JITRI-2020, June ဂျာနယ်အတွက် သုတေသနစာတမ်းရှင်များဖိတ်ခေါ်ခြင်း

JITRI-call for paper

IMPORTANTS DATES
Submission Deadline: June 15, 2020
Notification Date: June 22, 2020
Final Manuscript Due: June 28, 2020

To download ->> JITRI-2020-Paper Template (English)

To download ->> JITRI-2020-Paper Template (Myanmar)