ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မနၱေလး)၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဖလားေဘာလုံးျပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

bdT5Gh32FeS4JV_ijAcKFw0e34MHL7ulkgHOR2UzQhbP2nCORoYPG4UUltcUNpqCPmxgOzUWYB9uo64hGau5kMkg9g8ytu63XTouicjZb_MI37xKxOABZ6Wx-Qtdip93y0CKJztxgR_fRZchWf4twC0YDKASa9680YebdWvqG6l4yePPlpeI8JV6n4NhUliHOJ4FFKsIVYTBl4KYZnbQ

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မနၱေလး)၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဖလားေဘာလုံးျပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၁၆.၁.၂၀၁၈ (အဂၤါေန႔) နံနက္ (၉း၀၀)နာရီ မွ(၁၀း၀၀)နာရီထိ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မနၱေလး)၊ အားကစားကြင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

IMG_1238