About Us

2008 Year – Current
Name – Dr. Daw Win Aye
[/caption]

၄။ အစဥ္အဆက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၏အမည္စာရင္း

၂၀၀၁ခုနွစ္                      ေဒၚသန္းႏြဲ႔ေအာင္              ကထိက(တာ၀န္ခံေက်ာင္းအုပ္)

၂၀၀၂ခုနွစ္                      ေဒၚျမသီတာေက်ာ္             ကထိက(တာ၀န္ခံေက်ာင္းအုပ္)

၂၀၀၄ခုႏွစ္                      ေဒၚျမသက္ေစာ                ကထိက(တာ၀န္ခံေက်ာင္းအုပ္)

၂၀၀၄ခုႏွစ္                      ေဒါက္တာသနၲာသိန္း         (ေခတၱေက်ာင္းအုပ္ႀကီး)

၂၀၀၇ခုနွစ္                      ေဒါက္တာသန္းႏုိင္စုိး          (ေခတၱေက်ာင္းအုပ္ႀကီး)

၂၀၀၈ခုႏွစ္                      ေဒါက္တာ၀င္းေအး            ပါေမာကၡခ်ဳပ္(တာ၀န္)

[/nextpage]

၄။၂၀၁၁-၂၀၁၂ခုနွစ္တက္ေရာက္ေက်ာင္းသားဦးေရ

စဥ္

သာသာရပ္

က်ား

စုစုေပါင္း

ပထမနွစ္ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံနွင့္နည္းပညာ

၁၁၀

၂၃၀

၃၄၀

ဒုတိယနွစ္ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ

၄၆

၁၄၅

၁၉၁

ဒုတိယနွစ္ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ

၃၀

၁၇

၄၇

တတိယနွစ္ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ

၇၉

၁၅၁

၂၃၀

တတိယနွစ္ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ

၁၈

၂၅

၄၃

ဂုဏ္ထူးတန္းကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ

၁၈

၇၆

၉၄

ဂုဏ္ထူးတန္းကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ

၁၁

မဟာတန္းကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ(ေရးေျဖ)

၂၇

၂၈

မဟာတန္းကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ(ေရးေျဖ)

၁၀

မဟာတန္းကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ(က်မ္းျပဳ)

၃၄

၃၅

၁၁

မဟာတန္းကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ(ေရးေျဖ)

စုစုေပါင္း

၃၁၃

၇၂၀

၁၀၃၃